Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Logistieke Service Voorwaarden (LSV 2014) in hun meest recente vorm van toepassing. Op verzoek zullen deze aan u worden toegezonden. Goederen zijn niet door ons verzekerd tenzij anders overeengekomen. Transport en Opslag van goederen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle opdrachten zullen uitsluitend worden aanvaard als zijnde opdrachten tot het uitvoeren van expeditiewerkzaamheden in de zin van de hiervoor genoemde condities. Betalingsconditie: 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.


MVB LSV 2014 (vanaf 1 januari 2016)

spoedkoerier utrecht